sobota , marec 17 2018
husk

Úradná tabuľa

september, 2015

  • 4 septembra

    VZN Obce Vozokany č. 2/2008 o podmienkach nájmu obecných bytov

    Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch v súlade so zákonom. č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 v znení výnosu č. V-1/2007, o poskytovaní dotácií na rozvoj ...