Daruj krv!

Už tretíkrát budeme mať možnosť darovať krv v našej obci.

Pracovníci Dunajskostredskej transfúznej stanice čakajú každého odvážneho, zdravého spoluobčana , ktorý chce pomôcť iným. Odber sa bude konať 30. mája 2015 od 8,00 do 12,00 v sobášnej sieni Obecného úradu Vozokany.

ĎAKUJEME!

Skúste si pozrieť

Föld napja Vezekényen / Deň Zeme vo Vozokanoch

Vezekényiek, fogjunk össze és közösen takarítsuk meg a vízpartot, a bicikliút mentét, falunk közterületeit. Találkozzunk ...