Odovzdanie vozidla DHZ Vozokany

Oznamujeme občanom, že dňa 06.05.2015 o 17,45 h pri miestnej hasičskej zbrojnici bude slávnostné odovzdanie vozidla pre DHZ Vozokany.

Vozidlo osobne odovzdá JUDr. Róbert Kaliňák.

Skúste si pozrieť

Föld napja Vezekényen / Deň Zeme vo Vozokanoch

Vezekényiek, fogjunk össze és közösen takarítsuk meg a vízpartot, a bicikliút mentét, falunk közterületeit. Találkozzunk ...