štvrtok , september 21 2017
skhu

Šport

Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Družstevník vo Vozokanoch je jednou z možností pre šport v obci. Obec hradí výdavky na údržbu futbalového ihriska a modernizáciu obliekárne.

Predsedom TJ Družstevník je p. Énekes Csaba