pondelok , október 23 2017
skhu

Skúste si pozrieť

VZN DN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 z 21.10.2015 o daní z nehnuteľností, miestnych daniach ...