VZN DN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 z 21.10.2015 o daní z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Prílohy

Skúste si pozrieť

Poistná zmluva na náradie zberný dvor

Prílohy poistná zmluva náradia zberný dvor (541 kB) 03.07.2018