Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vozokany.

Biologická ochrana chovov hydiny

vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky Vám Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta v prílohe zasiela odporúčania pre chovateľov hydiny, ktoré treba prijať a dodržiavať za účelom zvýšenia biologickej ochrany v chovoch hydiny.