Informácie o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 kusa ošípanej

Zverejnené 14. októbra 2020.
Upravené 9. októbra 2021.