Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ – nástup náhradníka

Upravené
09. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júla 2021