Vzdanie sa mandátu poslanca OZ Vozokany

Upravené
09. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2021