admin

VZN DN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 z 21.10.2015 o daní z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Prílohy VZN DN 2016 (77 kB) 16.02.2016

Čítaj viac »

SPP a.s.

Dodatok č. 2 k zmluvám o dodávke plynu Prílohy dodatok_c.2_k_zmluve_o_dodavke_plynu (6 MB) 16.11.2015

Čítaj viac »