Obec Vozokany

Uzatvorenie Základnej školy a Materskej školy pre chrípku – értesítés az iskola és az óvoda bezárásáról

Oznamujeme občanom, že na základe odporučenia RUVZ Galanta sme boli nútení predĺžiť uzatvorenie Základnej školy s VJM vo Vozokanoch a to do 13. februára 2019 (streda) a uzatvoriť Materskú školu s VJM – Óvoda vo Vozokanoch a to od 12. februára 2019 (utorok) do 15. februára 2019 (piatok). Vyučovanie na ...

Čítaj viac »

Oznámenie – értesítés

Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Vozokanoch oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante bude zatvorená prevádzka Základnej školy v termíne od 06.02.2019 (streda) do 08.02.2019(piatok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti u detí. Prevádzka ZŠ začne dňom 11.2 2019 (pondelok). Ďakujeme za ...

Čítaj viac »

Informácie pre voličov

Info pre voličov Tájékoztatás .. (1) Info pre voličov Prílohy Info pre voličov (17 kB) 30.01.2019Tájékoztatás .. (1) (29 kB) 30.01.2019Info pre voličov (27 kB) 30.01.2019

Čítaj viac »

Údržba čističky pri nájomných bytoch – A bérlakásoknál lévő tisztítóállomás karbantartása

Vážení nájomníci obecných bytov! Starosta obce Vozokany Vás týmto žiada, aby ste dňa 17. januára 2019 t.j. vo štvrtok od 06,00 h do 16,00 h NEPARKOVALI pri čističke a tiež neparkovali na príjazdovej ceste, nakoľko sa bude vykonávať celodenná údržba čističky!!!!!! Ďakujem, Tamás Zupko, starosta obce Tisztelt bérlők! A falu ...

Čítaj viac »