Obec Vozokany

Údržba čističky pri nájomných bytoch – A bérlakásoknál lévő tisztítóállomás karbantartása

Vážení nájomníci obecných bytov! Starosta obce Vozokany Vás týmto žiada, aby ste dňa 17. januára 2019 t.j. vo štvrtok od 06,00 h do 16,00 h NEPARKOVALI pri čističke a tiež neparkovali na príjazdovej ceste, nakoľko sa bude vykonávať celodenná údržba čističky!!!!!! Ďakujem, Tamás Zupko, starosta obce Tisztelt bérlők! A falu ...

Čítaj viac »

Používanie Pyrotechniky – Pirotechnikai eszközök használata

Miestna samospráva vo Vozokanoch si touto cestou dovoľuje upozorniť občanov, že na základe zákona č. 58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií je možné používať pyrotechnické výrobky len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Za porušenie tohto zákona hrozí ...

Čítaj viac »

Odvoz smetí medzi sviatkami

Oznamujeme občanom, že odvoz smetí medzi sviatkami bude 28. decembra (v piatok) a po Novom roku 4. januára 2019 (v piatok). Értesítjük a lakosokat, hogy a szemét elszálítás december 28-án (pénteken) és Új évben január 4-én (pénteken) lesz.

Čítaj viac »