Úradná tabuľa

apríl, 2019

marec, 2019

 • 21 marca

  POŠTA

  Vedúca pošty vo Vozokanoch oznamuje občanom, že zajtra 21.03.20149 vo štvrtok bude pošta ZATVORENÁ celý deň. A Vezekényi Pósta vezetőnője értesíti a lakosokat, hogy holnap 2019 március 21 – én egész nap a pósta ZÁRVA lessz.

 • 7 marca

  Opis elektromerov v obci

  Oznamujeme občanom, že od 11.3.2019 (pondelka) budú v obci opisovať stav elektromerov. Értesítjük a lakosokat, hogy 2019. március 11-től fogják leolvasni a villanyórák állását.

 • 7 marca

  Protokol o skúške

  Prílohy Rozbor (2 MB) 07.03.2019

 • 7 marca

  VZN o daniach a MP rok 2019

  Prílohy VZN o daniach a MP 2019 (280 kB) 07.03.2019

 • 4 marca

  Prerušenie dodávky elektrickej energie

  Oznamujeme občanom, že dňa 6. marca 2019 a 7. marca 2019 nebude v obci elektrická energia od 8,00 do 14,00. Értesítjük a lakosokat, hogy 2019 március 6-án és 7-én 8-töl – 14 óráig nem lesz villany a falunkban.

február, 2019

 • 21 februára

  Kandidáti na prezidenta

  Kandidáti na prezidenta SR Prílohy Kandidáti na prezidenta SR (247 kB) 21.02.2019

 • 11 februára

  Hlasovacie preukazy – info

  Hlasovacie preukazy – info Prílohy Hlasovacie preukazy - info (21 kB) 11.02.2019

 • 11 februára

  Uzatvorenie Základnej školy a Materskej školy pre chrípku – értesítés az iskola és az óvoda bezárásáról

  Oznamujeme občanom, že na základe odporučenia RUVZ Galanta sme boli nútení predĺžiť uzatvorenie Základnej školy s VJM vo Vozokanoch a to do 13. februára 2019 (streda) a uzatvoriť Materskú školu s VJM – Óvoda vo Vozokanoch a to od 12. februára 2019 (utorok) do 15. februára 2019 (piatok). Vyučovanie na ...

 • 6 februára

  Oznámenie – értesítés

  Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Vozokanoch oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante bude zatvorená prevádzka Základnej školy v termíne od 06.02.2019 (streda) do 08.02.2019(piatok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti u detí. Prevádzka ZŠ začne dňom 11.2 2019 (pondelok). Ďakujeme za ...