Úradná tabuľa

jún, 2018

máj, 2018

marec, 2018

január, 2018

 • 23 januára

  Zberný dvor Vozokany

  Zberný dvor Vozokany Prílohy Zberný dvor Vozokany (107 kB) 23.01.2018Zberný dvor Vozokany (107 kB) 23.01.2018

január, 2017

december, 2016

máj, 2016

február, 2016

 • 16 februára

  VZN DN 2016

  Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 z 21.10.2015 o daní z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Prílohy VZN DN 2016 (77 kB) 16.02.2016

 • 1 februára

  VZN o určení času predaja

  Žiadosť o schválenie - o zmenu prevádzkového času