Úradná tabuľa

apríl, 2019

marec, 2019

 • 21 marca

  POŠTA

  Vedúca pošty vo Vozokanoch oznamuje občanom, že zajtra 21.03.20149 vo štvrtok bude pošta ZATVORENÁ celý deň. A Vezekényi Pósta vezetőnője értesíti a lakosokat, hogy holnap 2019 március 21 – én egész nap a pósta ZÁRVA lessz.

 • 7 marca

  Opis elektromerov v obci

  Oznamujeme občanom, že od 11.3.2019 (pondelka) budú v obci opisovať stav elektromerov. Értesítjük a lakosokat, hogy 2019. március 11-től fogják leolvasni a villanyórák állását.

 • 7 marca

  Protokol o skúške

  Prílohy Rozbor (2 MB) 07.03.2019

 • 7 marca

  VZN o daniach a MP rok 2019

  Prílohy VZN o daniach a MP 2019 (280 kB) 07.03.2019

 • 4 marca

  Prerušenie dodávky elektrickej energie

  Oznamujeme občanom, že dňa 6. marca 2019 a 7. marca 2019 nebude v obci elektrická energia od 8,00 do 14,00. Értesítjük a lakosokat, hogy 2019 március 6-án és 7-én 8-töl – 14 óráig nem lesz villany a falunkban.

február, 2019