Úradná tabuľa

január, 2019

 • 14 januára

  Údržba čističky pri nájomných bytoch – A bérlakásoknál lévő tisztítóállomás karbantartása

  Vážení nájomníci obecných bytov! Starosta obce Vozokany Vás týmto žiada, aby ste dňa 17. januára 2019 t.j. vo štvrtok od 06,00 h do 16,00 h NEPARKOVALI pri čističke a tiež neparkovali na príjazdovej ceste, nakoľko sa bude vykonávať celodenná údržba čističky!!!!!! Ďakujem, Tamás Zupko, starosta obce Tisztelt bérlők! A falu ...

 • 9 januára

  Výpadok elektrickej energie v obci

  Oznamujeme občanom obce, že dočasný výpadok elektrickej energie bude odstránený do 14,00. Pracovníci ZsE intenzívne pracujú na odstránení poruchy. Értesítjük a lakosokat hogy az ideiglenes villany árom kiesés kb 14,00 órára el lesz távolítva .

december, 2018

 • 31 decembra

  Používanie Pyrotechniky – Pirotechnikai eszközök használata

  Miestna samospráva vo Vozokanoch si touto cestou dovoľuje upozorniť občanov, že na základe zákona č. 58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií je možné používať pyrotechnické výrobky len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Za porušenie tohto zákona hrozí ...

 • 20 decembra

  Odvoz smetí medzi sviatkami

  Oznamujeme občanom, že odvoz smetí medzi sviatkami bude 28. decembra (v piatok) a po Novom roku 4. januára 2019 (v piatok). Értesítjük a lakosokat, hogy a szemét elszálítás december 28-án (pénteken) és Új évben január 4-én (pénteken) lesz.

 • 11 decembra

  Protokol o skúške1321122018

  Prílohy protokol o skúške 1321122018 (2 MB) 11.12.2018

 • 10 decembra

  Ustanovujúca schôdza

  Dňa 07.12.2018 sa konala ustanovujúca schôdza na ktorej bol menovaný do funkcie starosta obce Tamás Zupko a zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva zložili sľub. 2018. 12.7-én a községi képviselőtestület ünnepélyes alakuló ülésén a polgármester és a képviselők letették a esküt.

 • 5 decembra

  Zber plastov v roku 2019

  zber plastov 2019 Prílohy zber plastov 2019 (2 MB) 05.12.2018

november, 2018

 • 26 novembra

  Mikuláš v obci

  Jön a kedves öreg Télapó! 🎅🏻 👉🏻 December elsején a vezekényi kultúrházban 14:00-kor kezdetét veszi egy szerény karácsonyi vásár 🎀🎉 Kapható lesz mindenféle nyalánkság 🍪🍯 A nagyoknak pedig finom forralt bor! 🍷 👉🏻 Ne féljetek gyerekek! 🧒🏻👦🏻 A mi kicsi falunkba is ellátogat a drága Télapó! 😇 Délután 16:00-kor landol ...

 • 21 novembra

  Zberný dvor – poistná zmluva

  Prílohy poistná zmluva (4 MB) 21.11.2018