Úradná tabuľa

február, 2019

 • 11 februára

  Hlasovacie preukazy – info

  Hlasovacie preukazy – info Prílohy Hlasovacie preukazy - info (21 kB) 11.02.2019

 • 11 februára

  Uzatvorenie Základnej školy a Materskej školy pre chrípku – értesítés az iskola és az óvoda bezárásáról

  Oznamujeme občanom, že na základe odporučenia RUVZ Galanta sme boli nútení predĺžiť uzatvorenie Základnej školy s VJM vo Vozokanoch a to do 13. februára 2019 (streda) a uzatvoriť Materskú školu s VJM – Óvoda vo Vozokanoch a to od 12. februára 2019 (utorok) do 15. februára 2019 (piatok). Vyučovanie na ...

 • 6 februára

  Oznámenie – értesítés

  Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Vozokanoch oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante bude zatvorená prevádzka Základnej školy v termíne od 06.02.2019 (streda) do 08.02.2019(piatok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti u detí. Prevádzka ZŠ začne dňom 11.2 2019 (pondelok). Ďakujeme za ...

január, 2019

 • 23 januára

  Výzva na orez stromov

  výzva na orez stromov

 • 23 januára

  Výzva na orez stromov

  Prílohy výzva na orez stromov (1004 kB) 23.01.2019

 • 14 januára

  Údržba čističky pri nájomných bytoch – A bérlakásoknál lévő tisztítóállomás karbantartása

  Vážení nájomníci obecných bytov! Starosta obce Vozokany Vás týmto žiada, aby ste dňa 17. januára 2019 t.j. vo štvrtok od 06,00 h do 16,00 h NEPARKOVALI pri čističke a tiež neparkovali na príjazdovej ceste, nakoľko sa bude vykonávať celodenná údržba čističky!!!!!! Ďakujem, Tamás Zupko, starosta obce Tisztelt bérlők! A falu ...

 • 9 januára

  Výpadok elektrickej energie v obci

  Oznamujeme občanom obce, že dočasný výpadok elektrickej energie bude odstránený do 14,00. Pracovníci ZsE intenzívne pracujú na odstránení poruchy. Értesítjük a lakosokat hogy az ideiglenes villany árom kiesés kb 14,00 órára el lesz távolítva .

december, 2018

 • 31 decembra

  Používanie Pyrotechniky – Pirotechnikai eszközök használata

  Miestna samospráva vo Vozokanoch si touto cestou dovoľuje upozorniť občanov, že na základe zákona č. 58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií je možné používať pyrotechnické výrobky len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Za porušenie tohto zákona hrozí ...

 • 20 decembra

  Odvoz smetí medzi sviatkami

  Oznamujeme občanom, že odvoz smetí medzi sviatkami bude 28. decembra (v piatok) a po Novom roku 4. januára 2019 (v piatok). Értesítjük a lakosokat, hogy a szemét elszálítás december 28-án (pénteken) és Új évben január 4-én (pénteken) lesz.