COVID19 TESTOVANIE V OBCI / COVID19 TESZTELÉS A FALUBAN

Ďakujeme všetkým občanom za disciplinovaný prístup k včerajšiemu testovaniu a testovaciemu tímu za skvele zvládnutú úlohu. Vo Vozokanoch sme včera otestovali 636 osôb, z čoho 22 mali pozitívny test (3,46%). Dôrazne žiadame každého, aby dodržiavali predpisy, karanténu aj opatrenia. Ďakujeme

Köszönjük minden lakosnak a fegyelmezettségét a tegnapi tesztelés során a tesztelőcsapatnak pedig a profin elvégzett munkát. Vezekényen tegnap 636 személyt teszteltünk, ebből 22 lett pozitív (3,46%). Nyomatékosan kérünk mindenkit, tartsák be az előírásokat, korlátozásokat és rendeleteket. Köszönjük.

Skúste si pozrieť

COVID19 TESTOVANIE V OBCI – COVID19 TESZTELÉS A FALUBAN

Oznamujeme občanom, že vo Vozokanoch sa bude konať testovanie na COVID19 dňa 30. januára 2021, ...