Dôchodcovia POZOR!

Sociálna poisťovňa informuje o Minimálnom dôchodku.

Dôchodcovia s nárokom na minimálny dôchodok: Nezabudnite na overený podpis, netreba platiť poštovné!

Sociálna poisťovňa upozorňuje starobných dôchodcov, ktorí v uplynulých dňoch dostali výzvu na uplatnenie nároku na minimálny dôchodok, aby si na tomto tlačive v záujme jeho správneho vyplnenia pozorne preštudovali aj poučenie. Tlačivo treba po vyplnení podpísať a nezabudnúť pritom najmä na úradné osvedčenie pravosti podpisu u notára alebo na matrike.

Až takto vyplnenú výzvu treba zaslať (v priloženej obálke bez platenia poštovného – netreba lepiť poštovú známku) Sociálnej poisťovni, a to aj vtedy, ak dôchodok z cudziny dôchodca nepoberá a ani nezískal dobu dôchodkového poistenia v cudzine. Výzvu možno priniesť aj osobne na ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne, kde dôchodcom pracovníci SP pomôžu pri vyplnení tlačiva. Podpísanie výzvy na pobočke Sociálnej poisťovne po overení totožnosti poberateľa dôchodkovej dávky nahrádza úradné osvedčenie podpisu vykonané matričným úradom alebo notárom. Bez týchto náležitostí nemôže Sociálna poisťovňa rozhodnúť o nároku na minimálny dôchodok a celý proces sa tak zbytočne predĺži.

autor: Sociálna poisťovňa

Skúste si pozrieť

MAS – SCV 2