Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania

Zverejnené
24. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. januára 2023 − 8. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcU-27-001/2023-Bi

Prílohy