Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných

Ezt a bejegyzést lefordíthatja automatikus fordítással.

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 03.08.2021 až do odvolania – nariadené hlavným veterinárnym lekárom SR.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 9. január 2022.
Szerkesztett 23. január 2022.