Rozhodnutie zriaďovateľa o obmedzení prevádzky ZŠ s VJM Vozokany

7.2.2022-én vozokany_obec kiadásában.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.