Územný plán obce Čierna Voda – Zmeny a doplnky č.4

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 2. november 2022.
Módosítás nélkül .