Skúste si pozrieť

Separovaný zber odpadu – szelektált hulladékgyűjtés

Prílohy szemét (98 kB) 15.05.2019Separovaný zber - info občanom (163 kB) 15.05.2019