Skúste si pozrieť

Opis elektromerov v obci

Oznamujeme občanom, že od 11.3.2019 (pondelka) budú v obci opisovať stav elektromerov. Értesítjük a lakosokat, ...