Obec

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Cintorín

Civilná ochrana

DHZ

Fotogaléria

História obce

Kostol

Obec v kocke

Školstvo

Šport

Šport

Zverejnené 8. októbra 2021.
Bez úpravy .