Preskočiť na obsah

Cintorín

Vážení občania, naša obec spustila ” virtuálny cintorín obce”, ktorý si môžete pozrieť na linku, ktorý je uvedený pod textom.

Takto si občania  vedia vyhľadať nájomnú zmluvu, či má zaplatené povinné poplatky.

Virtuálny cintorín: www.virtualnycintorin.sk/?l_display_page=3&l_display_cityID=109&l_display_tabpage=1

Pri akýchkoľvek otázkach navštívte Obecný úrad, pomôžeme, poradíme.