Preskočiť na obsah

História obce

1297

Prvá písomná správa o obci je až z roku 1297, ked obec bola už známou lokalitou. Uvedený rok teda rozhodne nie je rokom založenia. Názov obce pochádza z rodového názvu Wezeken. Slovo Wezeken pravdepodobne pochádza z tureckého slova bezäkän, co znamená „malú ozdobu“. Existujú názory, že názov obce Vozokany sa odvodzuje od slovanského slova voz.

15. storočie

O najstarších dejinách obce vieme pomerne málo. Už začiatkom 15. storočia patrila k Šintavskému hradu a v polovici 16. storočia sa dostala do rúk Thurzovcov. K výraznej zmene došlo, ked obec získali Eszterházyovci, ktorí podporovali miestne hospodárenie rôznymi úlavami.
Na čele obce od stredoveku stála obecná samospráva, ktorú reprezentoval richtár a prísažní. K richtárskej právomoci patrila richtárska palica, ako symbol moci, ale aj pečať, ktorou overovali písomnosti.

1790

Najstaršiu pečat obce poznáme z písomnosti vydanej obecnými predstavitelmi v roku 1790. V pečatnom poli v barokovom štíte je čln, v ktorom sedia dvaja veslujúci.

19. storočia

V druhej polovici 19. storočia obec Vozokany spolu s Tomášikovom vytvorili obvodný notársky úrad so sídlom v Tomášikove, ktorý fungoval až do konca druhej svetovej vojny.

1949

Nový povojnový rozvoj sa začal v roku 1949, ked vzniklo roľnícke družstvo. Od šestdesiatich rokov sa tvár obce úplne zmenila.

1990

Po roku 1990 bolo v demokratických volbách zvolené nové vedenie obce – obecné zastupiteľstvo, ktoré malo 12 členov.