Preskočiť na obsah

Školstvo

Škola – Materská škola – Óvoda

Základná škola s VJM 1.-4. ročník

Dôležitou stavbou obce je škola. Podľa záznamov v arcibiskupskom archíve rímskokatolícka škola v obci mohla stát už koncom 17. storočia. Okolo roku 1930 prízemná budova školy vyhorela a na jej mieste bola postavená nová škola odovzdaná do užívania v roku 1933. Od týchto čias bola škola viackrát prestavaná, naposledy v roku 1990, keď sa pristavali nové priestory a sociálne zariadenia. Zateplenie budovy a obnova fasády bola vykonaná v roku 2006.

V škole funguje školský klub detí, okrem iného sa vyučujú základy výpočtovej techniky v dobre vybavenej učebni.

Riaditeľkou školy je PaedDr. Ildikó Karácsonyová.

V miestnej Materskej škole s VJM je v tomto roku 24 detí, riaditeľkou MŠ je Mgr. Erika Szekácsová.

KONTAKTY:

ZŠ: tel. 031/7855254
MŠ: tel. 031/7855112

WEB: zsvozokany.edupage.org