Opis elektromerov v obci

Oznamujeme občanom, že od 11.3.2019 (pondelka) budú v obci opisovať stav elektromerov.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2019. március 11-től fogják leolvasni a villanyórák állását.

Skúste si pozrieť

MAS – SCV 2