OR HaZZ v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Galanta od 28.06.2019 od 15,00 hod.do odvolania.
ZAKAZUJE SA:
1. vykonávať spaľovanie na voľnom priestranstve
2. Zakladať oheň na miestach, kde by mohlo prísť k jeho rozšíreniu
3. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
4. Fajčiť na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

A Galántai tűzoltóparancsnokság igazgatósága figyelmezteti a lakosokat a szárazság miatti tűzveszélyre 2019 jún 28-án órától visszahívásig
Természetes és jogi személyeknek megtiltja gyulékony anyagok tüzelését, tűzrakást, száraz fű, gallyak és fák tüzelését!!!

Skúste si pozrieť

Vyhlásenie mimoriadnej situácie od OU Galanta

Prílohy Vyhlásenie mimoriadnej situácie (2 MB) 13.06.2019