OR HaZZ v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Galanta od 28.06.2019 od 15,00 hod.do odvolania.
ZAKAZUJE SA:
1. vykonávať spaľovanie na voľnom priestranstve
2. Zakladať oheň na miestach, kde by mohlo prísť k jeho rozšíreniu
3. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
4. Fajčiť na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

A Galántai tűzoltóparancsnokság igazgatósága figyelmezteti a lakosokat a szárazság miatti tűzveszélyre 2019 jún 28-án órától visszahívásig
Természetes és jogi személyeknek megtiltja gyulékony anyagok tüzelését, tűzrakást, száraz fű, gallyak és fák tüzelését!!!

Skúste si pozrieť

OZNAM: Nájomná zmluva na hrobové miesto/Bérletiszerződés a sírhelyekre

Prílohy Nájomná zmluva na hrobové miesto (741 kB) 10.09.2019