OR HaZZ v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Galanta od 28.06.2019 od 15,00 hod.do odvolania.
ZAKAZUJE SA:
1. vykonávať spaľovanie na voľnom priestranstve
2. Zakladať oheň na miestach, kde by mohlo prísť k jeho rozšíreniu
3. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
4. Fajčiť na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

A Galántai tűzoltóparancsnokság igazgatósága figyelmezteti a lakosokat a szárazság miatti tűzveszélyre 2019 jún 28-án órától visszahívásig
Természetes és jogi személyeknek megtiltja gyulékony anyagok tüzelését, tűzrakást, száraz fű, gallyak és fák tüzelését!!!

Skúste si pozrieť

Výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu – A Szlovák Hydrometeorológiai Intézet figyelmeztetése

Slovenský hydrometeorologický ústav vydáva výstrahu 2. stupňa na silný vietor s platnosťou 10.02.2020 od 12:00 ...