Oznam – értesítés

Obecný úrad Vozokany oznamuje občanom, že zajtra 2. apríla 2019 od 14,00 do 18,00 hod môžu priviesť orezané konáre na pozemok vedľa vysielacej veže na ulici kpt. J. Rittera.

A Községi hivatal értesíti a lakosokat, hogy holnap 2019 április 2-án délután 14,00 és 18,00 közöt kihordhatják a gallyakat és faágakat az adóvevő torony melleti telekra a ritter kapitány utcára.

Skúste si pozrieť

OZNAM: Nájomná zmluva na hrobové miesto/Bérletiszerződés a sírhelyekre

Prílohy Nájomná zmluva na hrobové miesto (741 kB) 10.09.2019