Oznámenie – értesítés

Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Vozokanoch oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante bude zatvorená prevádzka Základnej školy v termíne od 06.02.2019 (streda) do 08.02.2019(piatok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti u detí. Prevádzka ZŠ začne dňom 11.2 2019 (pondelok). Ďakujeme za pochopenie.

A vezekényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a galántai Regionális Hivatal határozata alapján az iskola működése a gyermekek betegsége miatt 2019. február 6-tóll (szerdátóll) február 8-ig (péntekig) szünetel. Az iskola 2019. február 11-én, hétfőn nyit újra. Megértésüket köszönjük.

Skúste si pozrieť

Zber konárov v obci

Obec Vozokany oznamuje občanom, že zajtra 23. mája 2019 budeme zbierať v obci konáre. Prosíme ...