Aktuality / Podujatia / Úradná tabuľa

február, 2019

 • 6 februára

  Oznámenie – értesítés

  Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Vozokanoch oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante bude zatvorená prevádzka Základnej školy v termíne od 06.02.2019 (streda) do 08.02.2019(piatok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti u detí. Prevádzka ZŠ začne dňom 11.2 2019 (pondelok). Ďakujeme za ...

  Čítaj viac »

január, 2019

december, 2018

 • 31 decembra

  Používanie Pyrotechniky – Pirotechnikai eszközök használata

  Miestna samospráva vo Vozokanoch si touto cestou dovoľuje upozorniť občanov, že na základe zákona č. 58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií je možné používať pyrotechnické výrobky len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Za porušenie tohto zákona hrozí ...

  Čítaj viac »