Používanie Pyrotechniky – Pirotechnikai eszközök használata

Miestna samospráva vo Vozokanoch si touto cestou dovoľuje upozorniť občanov, že na základe zákona č. 58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií je možné používať pyrotechnické výrobky len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Za porušenie tohto zákona hrozí pokuta.
A helyi önkormányzat ezen úton szeretné felhívni a lakosok figyelmét, hogy a 58/2014as pirotechnikai tárgyak használatáról szóló törvényben előírtak alapján a pirotechnikai eszközöket csak december 31 és január 1 között lehet használni. A törvény be nem tartása büntetést von maga után.
View Fullscreen

Skúste si pozrieť

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Prílohy zmluva o návratnej finančnej výpomoci (3 MB) 26.10.2020