Skúste si pozrieť

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Prílohy Oznámenie (596 kB) 08.10.2021