ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA

Dňa 26.12.2018 sa bude konať v miestnom kultúrnom dome Štefanská zábava

Skúste si pozrieť

Separovaný zber odpadu – szelektált hulladékgyűjtés

Prílohy szemét (98 kB) 15.05.2019Separovaný zber - info občanom (163 kB) 15.05.2019