ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA

Dňa 26.12.2018 sa bude konať v miestnom kultúrnom dome Štefanská zábava

Skúste si pozrieť

MAS – SCV 2