Ustanovujúca schôdza

Dňa 07.12.2018 sa konala ustanovujúca schôdza na ktorej bol menovaný do funkcie starosta obce Tamás Zupko a zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva zložili sľub.

2018. 12.7-én a községi képviselőtestület ünnepélyes alakuló ülésén a polgármester és a képviselők letették a esküt.

Skúste si pozrieť

VZN o daniach a MP rok 2019

Prílohy VZN o daniach a MP 2019 (280 kB) 07.03.2019