UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

View Fullscreen

Prílohy

Skúste si pozrieť

Prerušenie distribúcie elektriny 11.11.2020

Prerušenie dodávky elektrickej energie Oznamujeme občanom, že dňa 11. novembra 2020 nebude v obci elektrická ...