Vianočné vystúpenie detí zo Základnej školy

dňa 20.12.2018 o 15 hodine sa bude v miestnom kultúrnom dome konať vianočné vystúpenie detí zo Základnej školy, každého srdečne očakávame

Skúste si pozrieť

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE !!!!!