Výzva č. IROP-CLLD-Q601-511-001

http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/irop/

konzultácie budú 7. novembra od 15-tej na poschodí OU vo Vozokanoch

Skúste si pozrieť

VZN o poskytovaní dotácií

VZN poskytovanie dotácií 2019 Prílohy VZN poskytovanie dotácií 2019 (105 kB) 23.10.2019