VZN DN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 z 21.10.2015 o daní z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Prílohy

Skúste si pozrieť

Mikuláš v obci

Jön a kedves öreg Télapó! 🎅🏻 👉🏻 December elsején a vezekényi kultúrházban 14:00-kor kezdetét veszi ...