Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Vozokany v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prílohy

Skúste si pozrieť

Mikuláš v obci

Jön a kedves öreg Télapó! 🎅🏻 👉🏻 December elsején a vezekényi kultúrházban 14:00-kor kezdetét veszi ...