Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Vozokany v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prílohy

Skúste si pozrieť

COVID19 TESTOVANIE V OBCI – COVID19 TESZTELÉS A FALUBAN

Oznamujeme občanom, že 23.januára 2021, v sobotu v kultúrnom dome vo Vozokanoch od 7.00hod do ...