Zastupiteľstvo

Vo voľbách poslancov Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 10. novembra 2018 sa zvolilo 7 poslancov.

Imrich Karácsony – zástupca starostu obce

Mgr. Bálint Gurabi – poslanec
Árpád Ivány – poslanec
Ladislav Pavlovič – poslanec
Csaba Hoboth – poslanec
Gabriel Pavlovič – poslanec
Balázs Hoboth – poslanec