Zastupiteľstvo

Vo voľbách poslancov Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 15. novembra 2014 sa zvolilo 7 poslancov.

Imrich Karácsony – zástupca starostu obce

Tamás Zupko – poslanec
Árpád Ivány – poslanec
Ladislav Pavlovič – poslanec
Csaba Hoboth – poslanec
Zoltán Czödör – poslanec
Gábor Tóth – poslanec