Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 19.4.2022.

Komunálny odpad Plasty
Január
5
13
19
Február
2
10
16
Marec
2
10
16
30
Apríl
13
14
27
Máj
11
12
25
Jún
8
9
22
Júl
6
14
20
August
3
11
17
31
September
8
14
28
Október
12
13
26
November
9
10
23
December
7
8
21

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.