Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 9.1.2023.

Komunálny odpad Plasty
Január
4
12
18
Február
1
9
15
Marec
1
9
15
29
Apríl
12
13
26
Máj
10
11
24
Jún
7
8
21
Júl
5
13
19
August
2
10
16
30
September
13
14
27
Október
11
12
25
November
8
9
22
December
6
14
20

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.