Zber vrchnákov z plastových fliaš pre 2 ročnú DORKU

Firma Kango spol. s r.o. prosí občanov o pomoc pre 2 ročnú Dorku a to formou zberu vrchnákov z plastových fliaš. Vrchnáky môžete odovzdať vo firme Kango, ďakujeme.
A Kango cég megkéri a falu lakosait, hogy gyűjtsék össze a műanyag flakonok kupakjait és hozzák be a Kango cégbe, ezzel is segítve a kétéves Dorka gyógyulását. Köszönjűk!

Skúste si pozrieť

OZNAM: Nájomná zmluva na hrobové miesto/Bérletiszerződés a sírhelyekre

Prílohy Nájomná zmluva na hrobové miesto (741 kB) 10.09.2019