Skúste si pozrieť

Čipovanie smetných nádob v obci Vozokany – A szemetes kukák csippellése Vezekényen

Obec Vozokany v spolupráci so spoločnosťou FCC Slovensko zavádza elektronický systém evidencie výsypov smetných nádob, ...