Všeobecné záväzné nariadenie obce Vozokany č.3 z 20.11.2019

Közzétett
31. január 2020
Kategória

Mellékletek