Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Vezekény.

Cím

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Közzétett

Dodatok č.7 k zmluve č. 693/2012 o združených službách dodávky elektriny

V-Elektra Slovakia

2.2.2023

Hatálybalépés 31.1.2023

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító V-Elektra Slovakia, s.r.o.

Beszállító - székhely Moyzesova 17, 036 01 Martin

Beszállító - IČO 36421693

Mellékletek

Zmluva o nájme pozemku

ID: 38/2346/23 – SLOWEB s.r.o.

1 000,00 €

30.1.2023

Hatálybalépés 30.1.2023

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 30.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 000,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító SLOWEB s.r.o.

Beszállító - székhely Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Beszállító - IČO 52921743

Mellékletek

ID: 27/23/35/23 – Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda

16.1.2023

Hatálybalépés 16.1.2023

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 16.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt 210

Beszállító - székhely , Mostová

Beszállító - IČO 37840576

Mellékletek

Mandátna zmluva č. 03/2023

ID: 12023 – Agnesa Búsová

2.1.2023

Hatálybalépés 2.1.2023

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító Agnesa Búsová

Beszállító - székhely , 925 04 Tomášikovo

Beszállító - IČO 48160407

Mellékletek

Mandátna zmluva

ID: 546/22 – Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek

2 160,00 €

16.12.2022

Hatálybalépés 1.1.2023

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 14.12.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 160,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.

Beszállító - székhely Hollého 20, 920 01 Hlohovec

Beszállító - IČO 47256371

Mellékletek

Mandátna zmluva dodatok č. 1/2022

ID: 2022/525 – Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek

8.12.2022

Hatálybalépés 8.12.2022

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 1.12.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.

Beszállító - székhely Hollého 20, 920 01 Hlohovec

Beszállító - IČO 47256371

Mellékletek

Zmluva o nájme

ID: 464/2022 – Astra Nova s. r. o.

1,00 €

7.11.2022

Hatálybalépés 7.11.2022

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító Astra Nova s. r. o.

Beszállító - székhely Ulica Mikovíniho 9548/19, 917 02 Trnava

Beszállító - IČO 54947723

Mellékletek

Dodatok k licenčnej zmluve

ID: 465/2022 – 3W Slovakia

186,60 €

20.10.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 186,60 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító 3W Slovakia, s.r.o.

Beszállító - székhely Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Beszállító - IČO 36746045

Mellékletek

Zmluva o poskytnutí FP č. 22-120-00989

ID: 467/22 – Fond na podporu kultúry národnostných menšín

1 000,00 €

26.9.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 000,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Beszállító - székhely Cukrová 14, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Beszállító - IČO 51049775

Mellékletek

Zmluva č. 30-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti

ID: 376/2022 – Obec Vozokany

2 800,00 €

8.9.2022

Hatálybalépés 8.9.2022

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 800,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Trnavský samosprávny kraj

Vevő - Cím Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava

Vevő - ÁFA-azonosító 37836901

Beszállító Obec Vozokany

Beszállító - székhely Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Beszállító - IČO 00306321

Mellékletek

Zmluva o poskytovaní odborných služieb

ID: 2022 – pay charge s.r.o.

31.8.2022

Hatálybalépés 31.8.2022

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 31.8.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító pay charge s.r.o.

Beszállító - székhely Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Beszállító - IČO 51900921

Mellékletek

ID: 2022/232 – .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

2.8.2022

Hatálybalépés 2.8.2022

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Beszállító .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Beszállító - székhely Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Beszállító - IČO 31318762

Mellékletek