Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Vezekény.

Felirat

Összeg az ÁFÁ-ból

Közzétett

Zmluva č. 30-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti

ID: 376/2022 – Obec Vozokany

2 800,00 €

8.9.2022

Hatálybalépés 8.9.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 2 800,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Trnavský samosprávny kraj

Vevő - Cím Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava

Vevő - ÁFA-azonosító 37836901

Vállalkozó Obec Vozokany

Vállalkozó - Rezidencia Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vállalkozó - IČO 00306321

Mellékletek

Zmluva o poskytovaní odborných služieb

ID: 2022 – pay charge s.r.o.

31.8.2022

Hatálybalépés 31.8.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 31.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó pay charge s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Vállalkozó - IČO 51900921

Mellékletek

ID: 2022/232 – .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

2.8.2022

Hatálybalépés 2.8.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Vállalkozó - IČO 31318762

Mellékletek

Zmluva o zabezpečení reklamných služieb

ID: 2022/322 – .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

300,00 €

2.8.2022

Hatálybalépés 2.8.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 300,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Vállalkozó - IČO 31318762

Mellékletek

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vozokany 2022

Doprastav

90 516,11 €

21.7.2022

Hatálybalépés 21.7.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 90 516,11 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó Doprastav, a.s.

Vállalkozó - Rezidencia Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Vállalkozó - IČO 31333320

Mellékletek

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 40/2020-2060-4210-0026

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

12.7.2022

Hatálybalépés 12.7.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 6.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vállalkozó - Rezidencia Mierová 19, 827 15 Bratislava - mestská časť Ružinov

Vállalkozó - IČO 00686832

Mellékletek

Zmluva o spolupráci – ZŠ

ID: 293/22/289/22 – Kaufland Slovenská republika v.o.s.

8.7.2022

Hatálybalépés 8.7.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 17.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Vállalkozó - Rezidencia Odborárska 3, 831 02 Bratislava

Vállalkozó - IČO 35790164

Mellékletek

Zmluva o spolupráci MŠ

ID: 288/22/284/22 – Kaufland Slovenská republika v.o.s.

8.7.2022

Hatálybalépés 8.7.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 17.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Vállalkozó - Rezidencia Odborárska 3, 831 02 Bratislava

Vállalkozó - IČO 35790164

Mellékletek

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Ing. Marián Péteri

1 200,00 €

7.7.2022

Hatálybalépés 7.7.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 7.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 1 200,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó Ing. Marián Péteri

Vállalkozó - Rezidencia Sládkovičova 49, 927 01 Šaľa

Vállalkozó - IČO 11879955

Mellékletek

Zmluva o grantovom účte

Prima Banka

15.6.2022

Hatálybalépés 15.6.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó Prima Banka

Vállalkozó - Rezidencia Hodžova 11, 010 11 Žilina

Vállalkozó - IČO 31575951

Mellékletek

Zmluva o termínovanom úvere

ID: 60/012/22 – Prima Banka

85 000,00 €

14.6.2022

Hatálybalépés 14.6.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 85 000,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó Prima Banka

Vállalkozó - Rezidencia Hodžova 11, 010 11 Žilina

Vállalkozó - IČO 31575951

Mellékletek

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy

ID: 60/013/22 – Prima Banka

41 432,89 €

14.6.2022

Hatálybalépés 14.6.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 41 432,89 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vezekény

Vevő - Cím Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Vevő - ÁFA-azonosító 00306321

Vállalkozó Prima Banka

Vállalkozó - Rezidencia Hodžova 11, 010 11 Žilina

Vállalkozó - IČO 31575951

Mellékletek